“Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí vo vás vyvolávajú pocit, že na vás nie je veľa láskyhodného. A to isté platí o ľuďoch, pri ktorých sa cítite previnilo za to, že ste takí, akí ste. Ste hodní lásky, akceptácie a spoločnosti nezávisle od toho, kto ste, čo ste urobili alebo čím ste si prešli.”

Your Kick Ass Life

Máte v sebe oblasti, ktoré na sebe ešte plne neakceptujete? Máte okolo seba ľudí, ktorí vám dávajú pocítiť, že nevyhovujete? Čo to robí s vaším pocitom, či je svet priateľské alebo nepriateľské miesto?