“Oslobodenie nie je o tom, že máme prestať byť ľudskí a polovicu emócií nemáme cítiť. Práve naopak. Oslobodenie je o tom, že v sebe spojíme všetky aspekty ľudskosti, všetky emócie.”

Vivien Novak