“Dnes je komunikácia kľúčová. Používajte svoje slová láskavo a ohľaduplne a dávajte si pozor aj na spôsob, akým hovoríte sami k sebe.  V dnešný deň si dávajte pozor na to, ako hovoríte o iných a s inými. Na počiatku bolo slovo… Vyberte si tri obľúbené slová, podľa ktorých dnes budete žiť, a sledujte, ako pomáhajú utvárať realitu, v ktorej sa pohybujete.”

Colette Baron-Reid

Moje sú dnes Porozumenie, Pokoj a Dychtivosť (=Radostné Očakávanie). A vaše?