“Protiklad lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť. Protiklad pôvabu nie je ohavnosť, ale ľahostajnosť. Protiklad viery nie je bohorúhačstvo, ale ľahostajnosť. A protiklad života nie je smrť, ale ľahostajnosť.”

Elie Wiesel