Buď hrdý na to, kto si a kam si sa až dostal. Veď príkladom. Kým chceš byť? Kým by si sa stal, keby si sa zbavil všetkého svojho hnevu, hanby a nevraživosti? Kto by si bol, keby si bol láskavý, milujúci, súcitný, kreatívny a dôveroval Univerzu, že má pre tvoj život plán, z ktorého budú profitovať všetci?

Dnes je deň, kedy to môžeš zistiť.

Colette Baron-Reid