“Odpusti si, ak práve v sebe necítiš mier. V tom okamihu, kedy úplne akceptuješ svoj ne-mier, premieňa sa tvoj ne-mier na mier. Čokoľvek, čo plne akceptuješ, ťa  dovedie do cieľa, dovedie ťa do vnútorného mieru. Toto je zázrak zmierenia sa.”

Eckhart Tolle