“Prebudenie sa nie je o vymazávaní ľudských emócií alebo ich prekonaní – ako by mohol oceán “prekonať” obyčajnú vlnku, ako by mohlo slnko “prekonať” jeden zo svojich milovaných lúčov? Je to o pochopení, že každá emócia – od radosti po zúfalstvo, od vytrženia po nudu, od agónie po extázu – je len pohyb životnej energie, menovite nás samých; pohyb vlnky v nedoziernosti. Nijaká emócia nie je ohrozením, nepriateľom alebo potrestaním. Každá emócia je pozvánka, aby sme si uvedomili našu nedoziernosť, zvyšok z toho oceánu, ktorý nás tvorí. Si na nevymedzenej cestičke radikálnej inklúzie, kamarát, a tu niet chýb či omylov.”

Jeff Foster

Čo vo vás citát vyvoláva? Aké myšlienky sa spustili? S čím súhlasíte, čo poznáte zo svojho života – a čo vám je cudzie alebo nepochopiteľné?