Každodenne si pripomínam: Nič z toho, čo poviem, ma nenaučí nič nového. Takže ak sa chcem niečo naučiť, musím to urobiť tým, že budem načúvať.

Larry King

Viac inšpiratívnych citátov nájdete v Pathworkingovom klube.