Všetci robíme rozhodnutia, ale v konečnom dôsledku naše rozhodnutia robia nás.

Medzi tým, čo sa stalo, a tým, čo sa stane, je naše rozhodnutie. Nie sme produkt okolností; sme produktom našich rozhodnutí. Preto je dôležité, aby o našej budúcnosti nerozhodoval náš strach.

Happy by Choice

Každý deň novú inšpiráciu nájdete v Pathworkingovoom klube.