Každý kontakt, ktorý ma robí nešťastným, podráždeným, smutným alebo závistlivým alebo ma nejako inak frustruje, mi ukazuje, kde premietam navonok nejaké moje očakávania na niekoho, kto mi nemôže alebo nechce dať to, čo chcem alebo potrebujem.

Gabriele Rudolph

V ktorých situáciách sa cítite podráždene alebo nešťastne? Akú potrebu očakávate mať naplnenú – a nedarí sa to?

Ako si túto potrebu dokážete aspoň čiastočne naplniť sami: