Odvážna je tá duša, ktorá sa vrhne do priestoru a času, aby odhalila svoju božskosť – pretože hoci nemôže prehrať, môže si myslieť, že prehrala, a ten pocit prehry môže byť zdrvujúci. A hoci nemôže zlyhať, môže si myslieť, že zlyhala, a bolesť zo zlyhania môže byť neúnosná. A hoci nemôže byť nikdy menej, než čo v skutočnosti je – mocná, večná a milovaná – môže si myslieť, že je menej, a môže stratiť všetku nádej.

A v tom spočíva jej test. Test vnímania: na čo sa sústrediť a v čo veriť nezávisle od toho, ako to na povrchu vyzerá.

Mike Dooley