Niekedy nás masky, ktoré si vytvoríme, začnú ovládať natoľko, že potom už náš život žijeme len na to, aby sme tú masku udržali funkčnú.

Ale maska je len maska – naša výkladná skriňa, ktorú natŕčame okoliu.

A to pod tou maskou, to, čo sme skutočne my sami, trpí… iba preto, že sa začalo identifikovať s maskou, ktorá mu kedysi mala pomôcť prežiť istý typ situácií, ale roztiahla sa nad ne a zastrešila celú jeho existenciu.

Viete, kto ste pod všetkými tými maskami, čo nosíte?