Máme meno pre všetko.
Čo keby sme na tie mená zabudli?
A prestali vidieť veci ako “niečo”?
Čo keby sme ich len pozorovali,
Sledovali,
Bez toho, aby sme ich pomenovávali,
Bez toho, aby sme o nich robili úsudky?
Čo myslíte, čo by sa stalo?
Prekročili by ste všetky hranice.

Robert Adams