Vieš, že si na správnej ceste, keď sa tá stará cesta pred tebou rozplynie… a začneš si plne veriť.

Jeff Foster