Nikto ťa nemôže donútiť cítiť niečo bez tvojho súhlasu… Všetko, čo cítiš, je výsledkom tvojho vlastného myslenia. Nič “zvonku” v tebe nemôže vyvolať nijaké emócie, ak sa nerozhodneš ich pripustiť. Tvoje myšlienky vytvárajú tvoje pocity. Všetko je to v tvojom vlastnom vnútri.

Trish Murray

Pocit, ktorý s nejakou udalosťou spájame, je výsledok toho, čo si o udalosti hovoríme. Začnime si hovoriť niečo iné – a pocit sa zmení.

A keby sme si o udalosti nehovorili vôbec nič, odmietli k nej zaujať nejaké stanovisko, a len ňou prekráčali, nedostaví sa nijaký pocit. Proste ju prežijeme a ideme ďalej.

Robíme to denne. Nastupujeme do električky/autobusu, pretože sa potrebujeme dostať do roboty. Nijako extra to neprežívame – sústreďujeme sa na niečo celkom iné a k tomu zaujímame postoj.

Ale len čo niečo naruší našu rutinu “nastupovania do električky” (napríchlad šuchtavá starenka pred nami), hneď to začneme skúmať, zaujímame postoj a dostavujú sa pocity. Ešte vždy to môžeme zvrátiť. Naučme sa v duchu si hovoriť veci, ktoré v nás vyvolajú príjemnejší pocit ako ten, čo by sme obvykle mali… Napríklad miesto “ježíš, čo chodí ráno v špičke, kde každému zavadzia!?” si môžeme povedať “to som rád, že ja ešte vládzem ako rybička”.

🙂 Cítite ten rozdiel?