Keď sa dve osobnosti stretnú, je to ako kontakt dvoch chemických látok – ak príde k chemickej reakcii, obe z nich sa v nej zmenia.

Carl Jung