“Mačka nechce, aby ju miloval celý svet – stačí, aby ju milovalí tí, ktorých si obľúbila ona.”

Helen Thomson