“Tvoje myšlienky rozhodujú o tom, ako vidíš svet, a svet ťa vidí cez oči tvojich myšlienok.”

Steven Aitchison

Naše predsudky a predpojatosti nielenže skresľujú naše vnímanie “reality”, ale súčasne skresľujú aj to, ako vnímame reakciu sveta na nás… Uvidíme len to, na čo sa sústreďuje naša pozornosť – to, čo hľadáme

Ak chceme prelomiť začarovaný kruh sveta, v akom sme sa pohybovali doteraz a ktorý nám z nejakého dôvodu nevyhovuje, zmena prostredia nepostačí! Totiž ten, kto sa pozerá a kto má všetky tie predpojatosti a očakávania, pôjde stále s nami! Chyba nie je v prostredí – to rôzni ľudia vnímajú rôzne a veľmi často aj dosť odlišne od nás… Chyba je teda v našich filtroch. Tie potrebujeme zmeniť, aby sa zmenilo naše vnímanie sveta.

Potrebujeme sa pozrieť, aké naše presvedčenia stoja za tými negatívnymi očakávaniami, ktoré nás dnes riadia. Potrebujeme si ich začať 1. uvedomovať a vždy, keď sa objavia, 2. overiť si, či sú skutočne a plne platné.