Tvojou úlohou nie je dokopať a dotýrať svet do nového uvedomenia si… Tvojou úlohou je jednoducho robiť svoju prácu – v tichosti, tajnosti a s plnou vážnosťou – a tí, ktorých oči sú schopné vidieť a uši schopné počuť, na to zareagujú.

Arkturiáni