Energia, podobne ako ty, nemá začiatok ani koniec. Nikdy nemôže byť zničená. Len stále mení svoje stavy.

Panache Desai