Nie je to o tom, že by si niečoho nebol hodný; je to o tom, že ten, o koho by si sa mal oprieť, je príliš slabý alebo neochotný znášať tvoj problém.

Carola Arcadia

Niekedy sa jednoducho snažíme oprieť o toho nesprávneho človeka. Nie je to ani jeho, ani naša chyba – nie každý dokáže uniesť všetko a kým sa situácia nedostaví, nikdy nevieme, ako sa v nej zachováme. Niektorí s ňou narastú, iní v nej zlyhajú. Ale ak zlyhajú, ich zlyhanie nie je výpoveďou o našej hodnote, ale len o tom, že na túto situáciu neboli pripravení, prípadne že na ňu nemali potrebnú silu. 🙂