Väčšina z nás nevie, čo “láska” znamená. Takže zo samej osamelosti, zo samého pocitu nedostatku, z pocitu, že život nám je upieraný, sa začíname kŕčovito držať niečoho; uľpievame na rodine, stávame sa na nej závislí. A keď sa manželka alebo manžel od nás odvrátia, žiarlime. Žiarlivosť nie je láska; ale láska, ktorú spoločnosť uznáva v rodine, je rešpektovaná. Je to iná forma orany, iná forma úniku pred sebou samými. Každá forma vzdoru plodí závislosť. A myseľ, ktorá je závislá, nemôže byť nikdy slobodná.

Jiddu Krishnamurti