Nie je to “som stratený”.
Je to “práve sa cítim stratený”.
Uvedomte si ten rozdiel; uvedomte si, kto vás ovláda.

Carola Arcadia