Ak žiješ dôsledne, si si plne vedomý dopadu každej myšlienky, každého úmyslu, každého konania. Snaž sa, aby boli pozitívne a láskavé, nie sebecké a deštruktívne.

Alberto Villoldo

To, ako sme vnútorne nastavení (čo si o situáciách myslíme a následne ako sa vďaka tomu cítime), podmieňuje svet, ktorý si svojimi vnemami okolo seba skladáme.

Ak sa snažíme voči sebe aj iným byť láskaví a tolerantní, je aj svet okolo nás láskavý a tolerantný. To neznačí, že sa v ňom nedejú aj krivdy a katastrofy, ale umožňuje nám ľahšie ich stráviť, odniesť si menej šrámov a rýchlejšie sa postaviť na nohy.

Preto je také dôležité dostať pod kontrolu vnútorný monológ, ten neustály džavot, ktorý si nosíme v hlave. Dávať pozor na to, ako si čo komentujeme, a či je to dostatočne láskavé, tolerantné, ohľaduplné… Pretože tak, ako vyzerajú dnes naše vnútorné komentáre, bude vyzerať zajtra náš vonkajší svet. 🙂

Všetko to totiž začína a končí v našej hlave tým džavotom, ktorý sa v nej neustále a ku všetkému hodnotiaco vyjadruje. 🙂