Aj pri našich najbližších priateľoch v nás funguje prirodzený obranný mechanizmus, ktorý od nás odstrkáva ľudí práve v tých okamihoch, kedy sa cítime najzraniteľnejší. Zatajujeme kúsok zo seba – a mimoriadne opatrní sme, keď ide o odhalenie pravdy o nás, paradoxne dokonca aj nám samotným.

Astro Butterfly