Konaj tak, ako keby si registroval, ako sa tvoje túžby napĺňajú, aj keď sa vlastne ešte nič nezmenilo.

Mike Dooley

Toto je jeden z podstatných zákonov zhmotňovania. Potrebujeme do zabehanej rutiny života vniesť pohyb, aby sa realita začala meniť. Potrebujeme behať po svete s otvorenými očami a všetko, čo len trochu ide, interpretovať ako signál, že sa naše priania pohýňajú dopredu… a vychutnávať si to. Tým sa vibračne nastavujeme na novú realitu a umožňujeme jej postupný priesak do toho, čo práve je.