Čím viac si niečo opakuješ, tým viac tomu veríš. Čím viac niečo počúvaš, tým dominantnejšie sa to stáva v tvojom myslení. Tieto myšlienky a presvedčenia sú len príklady z celého oceána vnemov. Ak sa otvoríš všetkým vnemom, oveľa pravdepodobnejšie sa dotkneš pravdy. Pravdy, ktorá rozpustí dôležitosť vnímania a vedie k niečomu viac. Celkom novému oceánu, celkom novej úrovni porozumenia. Najkrajšia vec na tejto pravde je to, že je tam vždy niečo ďalšie.

Gabriel Free