Príde k nám všetko, čo k nám patrí – ak si vytvoríme schopnosť prijať to.

Tagore