Často veríte svojim negatívnym myšlienkam? Ste schopní odhaliť a spochybniť ich, alebo jednoducho predpokladáte, že sú vy?

Dennis Lewis

Urobte si rutinu z toho, že kedykoľvek sa necítite najlepšie, preskúmate, čo sami sebe v hlave hovoríte:

  • Je to pozitívne alebo negatívne?
  • Zovšeobecňuje to niečo, čo nemusí byť až tak všeobecne platné? (Slová ako každý, nikto, všetci, nikdy, vždy…) Ak niečo podobne zistíte, položte si otázku: “Naozaj vždy? Ešte ani raz v mojom živote sa nestalo, že by…” a úprimne odpovedzte. 🙂
  • Robí to najkvalifikovanejší odhad vývoja budúcnosti na základe nulových informácií? (“Ty nikdy nebudeš nikomu stáť za to…”)
  • Sú v tom skryté emócie? (Najčastejšie hnev, rozladenie, strach, pobúrenie.) (“Ako mi to mohol…?”, “To čo si o sebe myslí?!” )
  • Znižuje to vašu hodnotu? (“Každý iný človek by ľahko…”, “To môže spraviť len taký blbec ako ty…”)

Ak nájdete podobné vyjadrenia, zistite, odkiaľ pochádzajú. Zažili ste už niečo podobné a teraz to bezducho prenášate do všetkých ostatných situácií? Alebo vám to niekto povedal a vy ste tomu slepo uverili?

Keď chvíľku budete toto robiť, naštartuje sa “autokorektor” vášho vnútorného monológu 😉 a pri najbližšom negativizme ho začne sám od seba spochybňovať. Ale pripravte sa, že také 3-4 týždne to potrvá, než podvedomie pochopí, že túto oblasť svojho života chcete meniť…

Uložiť