Nepokúšaj sa zničiť ego.
Jednoducho si uvedom, že nie si ono.

Jeff Foster