Je dobré mať koniec, ku ktorému možno putovať; ale na konci je to putovanie to, čo zaváži.

Ursula K. LeGui