Uvoľňovanie, púšťanie k vode nám dáva slobodu a sloboda je jediná podmienka pre šťastie. Ak v srdci ešte stále na niečom ľpieme – na hneve, obave alebo vlastníctve -, nemôžeme byť voľní.

Thích Nhất Hạnh