Čo znamená vytvoriť priestor pre iného?

To znamená, že si ochotný kráčať po boku toho druhého na hocijakej jeho ceste bez toho, aby si ho súdil, aby si mu dával pocit nevyhovovania, aby si sa ho snažil “naprávať” alebo sa snažil ovplyvniť konečný výsledok. Keď vytvárame priestor pre iných, otvárame srdcia, poskytujeme podporu bez kladenia podmienok a zdržiavame sa posudzovania a kontroly.

Heather Plett