Nereaguj toľko na konanie iných,
skôr proaktívne kontroluj svoje vlastné konanie.

To je cesta sebaovládania.

Chantelle Renee