Ďakujem za svoj život. Ďakujem za všetko, čo je v ňom dobré a krásne. Viem, že je moje rozhodnutie vidieť a objavovať to pekné a zázračné. Viem, že si môžem zvoliť, že budem šťastná, vyrovnaná, plná radosti. Viem to a volím si to, hodinu po hodine, každý deň. Som hlboko vďačná za svoj život. Som hlboko spojená so všetkým, čo je. Som.

Carrie Hart