Bojovník netrávi svoj čas hraním tej roly, čo mu určili iní.

Bojovník je nezávislý a spolieha len na seba. Neskláňa sa pred tým, čo si iní myslia, že by mal robiť alebo ako by mal žiť. Sám si volí svoju životnú cestu.

Bohdi Sanders