Človek vidí v svete naokolo to, čo nosí v svojom srdci.

J. W. von Goethe

Vidíme to, čo predpokladáme, že uvidíme… Preto ak chceme zmeniť svoj život, potrebujeme začať tým, že preskúmame a začneme meniť svoje predpoklady o živote. 🙂