V neuchopiteľne rozsiahlom a pokoru vzbudzujúcom neznámom nazývanom “všetko” existuje najvyššia forma komunikácie zvaná “spiritualita”. Zákony života sú vpísané do každého atómu, molekuly a úderu srdca. Sme ponorení do úžasného zákona postupne sa odhaľujúceho tajomstva zvaného život. Existuje aj nádherný a láskavý spôsob, ako sa pohybovať v súlade so zákonmi Univerza. Keď sa zosynchronizujeme s prirodzeným tokom zákonov, ich sila nás nesie vpred ako mocná, ale láskavá ruka rodiča. Napojenie na tento tok a pocit jednoty so životom  dosiahneme, ak máme otvorené, nevinné srdce. Ak sú naše úmysly neskreslené a vyladili sme sa na vnímanie krásy a lásky rovnako telom, ako aj mysľou, prekryjú a vyvážia najvyššie vrstvy nášho duchovného ja naše nedostatky. Spiritualita vás dostane cez lásku – zvedie vás z uvažovania do pocitu kompletnosti.

Bryant McGill

Priznávam, v tomto jednom citáte som hodne “prerozprávala”, aby to dávalo zmysel aj bez súvislostí… Dala som ho sem, pretože obsahuje návod, ako na to – úmysly neskreslené naším spoločenským programovaním (“to sa robí/nerobí”) alebo našimi individuálnymi predstavami (“chem to mať takto!”) a pozornosť zameraná na vyhľadávanie toho, čo je krásne, dokonalé a fungujúce, nie toho, čo nefunguje alebo sa nám bridí či rozčuľuje nás. Koniec-koncov, či je niečo fungujúce alebo nie, či to má zmysel a aký, to najčastejšie zistíme až vtedy, keď poznáme širší obraz – niekedy taký široký, že na to spotrebujeme celý ľudský život… Takže veci, ktoré sa zdajú nezmyselné nám, neboli nezmyselné v očiach Boha – inak by neumožnil ich existenciu…

Ako ste na tom vy v týchto dvoch oblastiach: úmysly neskreslené predstavami a oči upreté na krásu a hojnosť?