Niekedy jediný možný krok vpred je len milovať… Nijaké posudzovanie, nijaké reagovanie, nijaké “správne” alebo “nesprávne”. Len láska, ktorá hovorí: “Viem, kto si, a dôverujem, že nájdeš cestu.”

Julie Parker