Život je už svojou povahou riskantný. Existuje len jedno veľké riziko, ktorému sa treba za každých okolností vyhnúť, a to riziko ničnerobenia.

Denis Waitley

Kaluž stojatej vody bez pohybu skysne. Pokiaľ sa nepohneme, nič na našej situácii sa nezmení – len my budeme zo sekundy na sekundu starší a slabší…