Myseľ je uväznená v dileme. Bojí sa zmeny, hlavne tej hlbokej, ale súčasne je priťahovaná k životu, ktorý je zmena…

Nenechaj sa dopliesť týmto sem-tam. Len pozoruj, uvoľnene, pasívne, a drž svoju pozornosť v svojom srdci.

Mooji