Keď si nejakú vnútornú situáciu neuvedomujeme, zjavuje sa ako vonkajší osud.

Carl Jung