V našom modernom svete sa s neľúbosťou pozeráme na chyby a nedokonalosti. To je však na míle vzdialené od ideálu samuraja. Chyby sú súčasť procesu učenia sa a ak si ich nespravil, tak si vlastne nebezpečný, pretože to znamená, že si sa nikdy nepoučil. Chyby sú pre samuraja dôkaz toho, že sa poučil.

Tréningová príručka pre samurajov 21. storočia