Život nie je divácky šport. Nie sú v ňom tribúny. Nepozorujte, ako iní ľudia robia to, čo by ste chceli robiť vy. Už ten najmizivejší krôčik vpred vás posunie bližšie k tomu, čo chcete. Nenájdete lepšiu cestu, životnú lásku alebo lepšiu kariéru tým, že o nich budete premýšľať. Musíte začať konať, aby sa veci mohli začať diať. A odtiaľto tam sa dostanete jedine vtedy, ak prijmete život, ako prichádza, a z každého jedného okamihu urobíte svoj nášľapný kameň.

Don Shapiro