Nemôžete byť sám sebe najlepším priateľom, pokiaľ nie ste najprv sám sebou. Buďte efektívni tým, že budete vysoko autentickí. Zastaňte na okamih a spomeňte si, kto ste a čo je vám dôležité. Pripomeňte si tie princípy, ktoré majú dôležité miesto vo vašom živote – a potom konajte v súlade s nimi.

Happy by Choice

Máte oblasti, v ktorých autentickí nie ste? Ktoré to sú? S čím plánujete pohnúť, aby ste reagovali viac zo seba a menej z nutkania vyhovieť predstavám okolia? Za ktorý svoj princíp/predstavu sa hanbíte?