Ak sa niečo
deje mne,
musí sa to diať
aj Bohu
pretože  som
v božej dlani,
v božom srdci
a Bohu
sa nemôže nič stať.

Mooji