“Oslobodenie je poznanie, že nikdy nebolo nikoho, kto by potreboval oslobodiť.”

Tony Parsons