Čím viac láskavosti budeš prejavovať sebe samému, tým častejšie sa láskavosť stane tvojou automatickou reakciou na tvoje okolie.

Wayne Dyer