Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

láskavosť

Ľudia robia chyby

“Láskavosť si neslobodno mýliť so slabosťou, ani odpustenie s akceptovaním. Je to o poznaní, že nevraživosť nevedie k šťastiu. Nezabudnite: neodpúšťate ľuďom preto, že by ste boli slabí; odpúšťate preto, že chápete, že ľudia robia aj chyby.”

Happy by Choice

Buď láskavý k sebe

Čím viac láskavosti budeš prejavovať sebe samému, tým častejšie sa láskavosť stane tvojou automatickou reakciou na tvoje okolie.

Wayne Dyer

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑