“Láskavosť si neslobodno mýliť so slabosťou, ani odpustenie s akceptovaním. Je to o poznaní, že nevraživosť nevedie k šťastiu. Nezabudnite: neodpúšťate ľuďom preto, že by ste boli slabí; odpúšťate preto, že chápete, že ľudia robia aj chyby.”

Happy by Choice